Duurzaam Leren

Projecten zijn tegenwoordig qua complexiteit en omvang niet meer te vergelijken met de projecten van 15 jaar geleden. Organisaties veranderen onder invloed van technologische en sociale ontwikkelingen steeds sneller. Projectmanagers moeten vandaag de dag met veel meer zaken rekening houden dan vroeger. Hun werk gaat verder dan de traditionele taak om de kosten, scope en planning van hun project te beheersen. Inmiddels is er een veelheid aan aandachtsgebieden te onderscheiden waar binnen een project rekening mee gehouden moet worden. Voor het management van organisaties wordt het steeds belangrijker om zicht te houden op de projecten die binnen de organisaties worden uitgevoerd om de juiste koers te kunnen houden.

Vanuit RIDDS Academy willen wij  het vakgebied van duurzaam Project-/ Programma- en Portfolio management promoten. Duurzaamheid is steeds vaker onderdeel van de strategie van een organisatie. Dit vereist voor de projectmanager anders denken en handelen en dat betekent weer veel voor zijn of haar kennis, competenties, gedrag, methoden, hulpmiddelen en ondersteuning

Met de RIDDS Academy willen wij onze kennis en ervaring delen. De afgelopen jaren hebben wij een aantal modules ontwikkeld waarin thema’s uit  het vakgebied van Project-/ Programma- en Portfolio management worden uitgediept.

 

 

 

RIDDS Academy  organiseert regelmatig ronde tafelsessies en lezingen waarin wij diverse onderwerpen  en trends uit het vakgebied van Project-/ Programma- en Portfolio management bespreken.