Duurzaam Leren

RIDDS Academy is voor ons als professionals de manier waarop wij onze kennis willen overbrengen aan personen en organisaties die te maken hebben met complexe projecten, programmas en portfolios en geholpen willen worden met de invulling, onwikkeling en ondersteuning ervan.

Iedereen die met projecten te maken heeft weet hoe de complexiteit binnen het vakgebied is toegenomen en hoe taai het kan zijn om de beoogde resultaten daadwerkelijk te realiseren zonder overschrijding van tijd, geld en kwaliteit.

Met RIDDS Academy bieden wij de mogelijkheid om samen met U te werken aan de ver(der)gaande (agile) professionalisering van uw medewerkers /organisatie op het gebied van project, programma en portfoliomanagement inclusief de bijbehorende professionele ondersteuning op operationeel, tactisch en strategisch vlak. En last but not least, wij doen dat van uit het perspectief van de internationale Duurzaamheidsdoelstellingen waarmee we binnen ons vakgebieden bijdrage proberen te leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.